Op donderdag 18 oktober staat er een ouderavond gepland voor peuters en kleuters. Deze zal bestaan uit een lezing van Loïs Eijgenraam. Loïs Eijgenraam is vanaf 1985 werkzaam geweest als kleuterleerkracht en vakleerkracht (6-12 jaar) voor godsdienstonderwijs binnen het
vrijeschoolonderwijs. Daarnaast werkt(e) zij als gastdocent op verschillende (heil)pedagogische opleidingen in binnen- en buitenland. Momenteel is zij werkzaam als onderwijsadviseur bij BVS schooladvies. Van haar hand zijn verschillende boeken verschenen bij uitgeverij Christofoor. Deze lezing is voor ouders en andere belangstellenden. Om 20.00 uur begint de lezing in de zaal van Vrije School Valentijn, Vliepad 1. Wanneer u mensen in uw directe omgeving hebt, die ook graag mee zouden willen, zij zijn van harte welkom! Aan het eind van de avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.